STWI

Vad är växthusgas egentligen? (komplett svar)

Att växthusgaser är dåligt är något man ofta hör. Men vad är egentligen växthusgas, vilka växthusgaser finns det och hur minskar man andelen växthusgaser i luften?

Svar på dessa frågor och fler får du precis nu.

Vad är växthusgas?

Växthusgas är gaser som kapslar in värme i atmosfären. Man kan säga att växthusgaserna är som väggarna på ett växthus, som alltså bestämmer jordens klimat. Växthusgaserna ger upphov till växthuseffekten, alltså den process som ser till att jordytan värms upp.

Utan en fungerande växthuseffekt skulle snittemperaturen på jorden vara – 18 grader, alltså för låg för att vi människor ska kunna leva här.

Men vad är problemet?

Problemet med växthusgaser är att man släppt ut för mycket av dem sedan den industriella revolutionen påbörjades. Med för mycket växthusgaser i luften blir ”växthusväggen” för effektiv, och då blir det för varmt på jorden.

Problemet är alltså inte att det finns växthusgaser, utan att det släpps ut för mycket växthusgaser.

De tre viktigaste växthusgaserna

Koldioxid

Koldioxid släpps ut i luften av naturliga orsaker såsom när man andas, och när vulkaner får utbrott. Men allt eftersom man började förbränna fossila bränslen såsom olja och kol har man börjat släppa ut för mycket koldioxid i luften.

En annan dålig sak i sammanhanget är att man skövlar för mycket skog. Alltså skog som skulle klarat av att binda koldioxiden, och således .

Metan

Metan produceras naturligt, bland annat när kor rapar. Att kor skulle ”fisa ut” metan är bara en myt. Metan frigörs även vid förmultning, så stora soptippar släpper därför ut stora mängder metan. Värt att veta är även att metan frigörs vid eldning av kol och olja.

Lustgas

Det är vanligt att lustgas släpps ut i naturen på grund av jordbruk och vid eldning av fossila bränslen. Lustgas frigörs även vid rening av avloppsvatten.

Så länge stannar växthusgaserna i luften

De växthusgaser som frigörs i atmosfären stannar i luften mellan cirka några år och några tusentals år. När växthusgaserna är i luften blandas de ihop, vilket medför att sammansättningen av växthusgaser är ungefär densamma runt hela jorden.

Så om Kina släpper ut jättemycket växthusgaser drabbar det oss i Sverige lika mycket som det drabbar kineserna och vice versa.

Så minskar man andelen växthusgaser i atmosfären

Använd mindre el

Även om vi i Sverige är duktiga på att använda förnybar energi såsom vattenkraft och vindkraft är det vanligast att framställa energi med hjälp av fossila bränslen. Alltså bränslen såsom kol, olja och naturgas.

Så globalt sett kommer vår energi från miljöskadliga energislag, och det är ett stort problem. Men det problemet kan man mildra genom att förbruka mindre el genom att exempelvis:

  • Isolera sitt hus på ett mer effektivt sätt.
  • Använda lågenergilampor.
  • Ha en lägre inomhustemperatur på vintern.
  • Skaffa en mer miljövänlig uppvärmning av sin villa.
  • Installera solceller på sin villa.

Påskynda den gröna omställningen

Genom att avveckla sitt beroende av kol, olja och gas kan man minska andelen växthusgaser i luften på ett effektivt sätt. Solkraft, vindkraft och vattenkraft är tre exempel på bra energislag som är långsiktigt hållbara och således bra för miljön.

Byt transportmedel

Att köra fossildrivna bilar är inte bra för miljön. Det är en bättre idé att åka kollektivt, samåka, cykla, promenera eller att investera i en elbil. Ju färre fossildrivna transportmedel det är på vägarna desto färre växthusgaser släpper vi ut, så det är en bra idé att se över dina transportvanor.

Bevara skog och våtmarker

Skog och våtmarker drar åt sig stora mängder koldioxid, så det är en god idé att bevara dem. Ännu bättre är det förstås att plantera mer skog och att att återställa fler våtmarker.

Förändra dina matvanor

Ungefär en femtedel av alla växthusgaser kommer från köttuppfödningen, och bland annat rapande kossor. Kornas avfall (bajs) bidrar även till frigörandet av växthusgaser. Och då korna kommer fortsätta att rapa och bajsa är det en bra idé att äta mindre kött.

En annan dålig konsekvens av att man äter så mycket kött är att köttdjur kräver stora betesmarker. Och dessa betesmarker breder ut sig där det tidigare funnits skog, vilket medför att det blir färre träd som kan binda upp de växthusgaser som släpps ut.

Profilbild

Therese Granberg

Kommentera