STWI

Är vindkraft miljövänligt? (Vindkraftens Miljöpåverkan)

Det finns många olika energislag. Däribland kärnkraft, vattenkraft och solkraft.

Men hur är det med vindkraften? Är den miljövänlig egentligen?

Ett träffsäkert svar på den frågan får du precis nu.

Är vindkraft miljövänligt?

Ja, vindkraft är mycket miljövänligt. Vindkraft släpper inte ut några utsläpp vid drift, och lämnar därför inte något miljöfarligt avfall efter sig. Det som är dåligt med vindkraft handlar främst om att de är fula, att de låter och att vindkraft i vissa fall skadar det lokala ekosystemet.

Hur miljövänligt är vindkraft?

Enligt en stor studie som EU-kommissionen beställt är vindkraft ett av världens mest miljövänliga energislag, även om det finns några fåtal nackdelar med vindkraften förstås.

Så tolkar du studien: Ju högre värde desto mindre miljövänligt är energislaget och vice versa.

EnergislagMiljöpåverkan
Kolkraft95
Olja90
Naturgas38
Kärnkraft20
Solkraft15
Vindkraft3
Vattenkraft1

Bra saker med vindkraft

Inget bränsle behövs

När man använder fossila bränslen såsom gas, kol och olja för att skapa energi behövs själva råvaran som bränsle. Men då vindkraft är beroende av just vind krävs inget bränsle. En annan bra sak är att vinden aldrig tar slut, till skillnad från fossila bränslen vill säga.

Vindkraftverk är effektiva

Vindkraft har en verkningsgrad på omkring 60 %, vilket är betydligt mer än för exempelvis solceller som har en verkningsgrad på omkring 20 %. Så vindkraft klarar alltså av att tillverka mycket energi med relativt lite vind.

Det är även värt att nämna att de vindkraftverk som tillverkas idag är moderna och tillförlitliga. Verkningsgraden för dagens vindkraftverk spås bli högre samtidigt som underhållkraven förmodligen kommer bli lägre.

Vindkraftverk kan placeras strategiskt

Vindkraftverk behöver inte placeras i skogen där de riskerar att störa djur. De kan nämligen placeras i havet, där de inte stör några djur:

Vindkraftverk kan även placeras på åkrar där de inte tar plats som kan användas till annat, eller för den delen stör människor:

Summa summarum; vindkraft fungerar i princip överallt och det är en stor fördel.

Vindkraften minskar behovet av fossila bränslen

Då vindkraft är ett extremt miljövänligt energislag som har många fördelar konkurrerar det ut smutsiga energislag såsom kol, olja och gas. Det är bra för miljön, och förstås något som påskyndar omställningen från fossila bränslen till förnyelsebara energikällor.

Dåliga saker med vindkraft

Vindkraft påverkar ekosystemet

Bland de negativa saker som finns att nämna med vindkraft inkluderas att fåglar kan kollidera med vindkraftverken, och att fiskars lek- och uppväxtområden påverkas. Vilda djur gillar inte heller det buller som uppstår och väljer i regel att flytta från marker med vindkraftverk.

Vindkraftverk bullrar och är fula

Det är inte bara djur som ogillar vindkraftverk. Människor vill oftast inte heller bo i närheten av dem. ”Jag vill gärna ha vindkraft, men inte där jag bor” är det vanligt att höra. Viktiga anledningar till att vindkraft är impopulärt bland människor beror förmodligen på att de är bullriga och fula.

Vindkraft är inte en planerbar energikälla

Förnybar energi såsom vindkraft är framtiden. Men vindkraft har en stor baksida, och det är att den energi som skapas inte är planerbar. Kärnkraften är planerbar och kan tillverka exakt lika mycket energi i juli som i december, men samma sak gäller inte för vindkraften.

På vintern, när det är kallt och mörkt är det oftast också vindstilla, och då producerar vindkraftverken ytterst lite energi eller i värsta fall ingen energi över huvud taget. Detsamma gäller för solceller som bara producerar 10 % av årsproduktionen under de 4 vintermånaderna.

Förnybar energi är alltså sårbar när rätt väderförutsättningar saknas, och det är ett stort problem.

Tillverkning och underhåll av kraftverken krävs

Vindkraftverken måste både tillverkas och underhållas, och det medför en viss miljöpåverkan. Bland de produkter som orsakar mest miljöpåverkan inkluderas betongfundamenten till kraftverken, och så även rotorbladen till kraftverken som är av komposit och inte kan återvinnas utan måste deponeras.

Profilbild

Therese Granberg

Kommentera

Skip to content