STWI

Är kolkraft miljövänligt? (Kolkraftens Miljöpåverkan)

Att bränna kol för att skapa energi är något som fortfarande är vanligt. Men hur ligger det till med hållbarheten, alltså vilken miljöpåverkan har kolkraft egentligen?

Svar på den frågan och fler får du precis nu.

Är kolkraft miljövänligt?

Nej, kolkraft är ett fossilt energislag som inte är miljövänligt. Sanningen är att kolkraft är det energislag som är mest skadligt för miljön, så att förbränna kol för att skapa energi är en riktigt dålig idé. Kolkraftverk bullrar, släpper ut en massa dåliga ämnen i luften och skadar djurlivet.

Så miljövänligt är kolkraft

Som du ser nedan är kolkraft det sämsta energislaget som finns. Det är till och med sämre än olja som även det är mycket dåligt för naturen. Alla data du ser nedan är hämtade från en EU-beställd studie som handlar om miljöpåverkan för de mest vanliga energislagen.

EnergislagMiljöpåverkan
Kolkraft95
Olja90
Naturgas38
Kärnkraft20
Solkraft15
Vindkraft3
Vattenkraft1

Bra saker med kolkraft

Kol är ett billigt bränsle

Kol är ett förhållandevis billigt bränsle att köpa in, och man kan därför skapa billig elektricitet genom att förbränna kol för att skapa energi.

Lite fysiskt avfall skapas

Även om det ryker som bara den när kol förbränns blir det i princip inget kvar av kolet efter att man skapat energi av det. Det medför att man inte behöver transportera bort avfallsprodukter, vilket i förlängningen sparar på miljön.

Tänk bara på kärnkraften där radioaktivt avfall skapas som måste förvaras säkert i omkring 100 000 år innan det blir ofarligt.

Det är säkert att framställa energi från kol

Kärnkraften är känslig för olyckor, se bara på alla kärnkraftsolyckor genom åren. Likaså kan dammar brista när man framställer energi med hjälp av vattenkraft. Med kol har man inga sådana problem, för transformationen av kol till energi är nämligen helt säker fysiskt sett.

Dåliga saker med kolkraft

Kol är inte en förnybar resurs

Även om det finns gott om kol att bränna kommer kolen förr eller senare ta slut. Miljöbloggen Earth Eclipse säger att all världens kol kommer vara förbrukad om cirka 150 000 år om man fortsätter elda med kol i oförändrad takt.

Förnybar energi såsom vindkraft är ett betydligt bättre alternativ än kol, för vinden kommer ju knappast ta slut.

Det är hälsofarligt att bryta kol

Det är farligt att bryta kol. För om man andas in kolstoff regelbundet är det vanligt att man drabbas av sjukdomar och åkommor såsom astma, lungcancer och lunginflammation.

Personer som arbetar med att bryta kol riskerar även att få sjukdomen svart lunga, som uppstår efter att man andats in kolstoff under många år i följd. Kolstoffet sätter sig då i lungorna och färgar dem svarta, och till slut dör man av kvävning.

Problem med buller är vanligt

Både eldning av kol och brytning av kol skapar buller, som i sin tur stör både människor och djur.

Brytning av kol skadar ekosystemet

När man bryter kol skadar man bland annat grundvattnet, djurlivet och landskapet som stort. Det är även vanligt med bränder vid kolbrytning.

Kolkraft släpper ut farliga luftutsläpp

När man eldar med kol skapas aska som sprids i luften och både skadar natur och djurliv. Askan ger bland annat upphov till cancer och andra strålsjukdomar. Kolkraft ger även upphov till ett omfattande koldioxidutsläpp som skadar miljön både globalt och lokalt.

Personer som bor nära kolkraftverk, och alltså vistas på ett ställe med särskilt höga koldioxidutsläpp löper ökad risk för bland annat förlamning, stroke och en för tidig död.

Profilbild

Therese Granberg

Kommentera

Skip to content