STWI

Är vattenkraft miljövänligt? (Miljöpåverkan För Vattenkraft)

I Sverige använder vi många olika energislag, och vattenkraft är ett av dessa.

Men hur är det egentligen? Är vattenkraft bra för miljön, och vilka fördelar och nackdelar finns det med vattenkraft?

Svar på de frågorna och fler får du precis nu.

Är vattenkraft miljövänligt?

Ja, vattenkraft är en förnybar energikälla som är mycket miljövänlig. I synnerhet om du jämför vattenkraft mot fossila energislag. Det bästa med vattenkraft är att man får billig el och att vatten är en förnybar energikälla. Men det finns även nackdelar såsom att det lokala ekosystemet påverkas.

Hur miljövänligt är vattenkraft?

Jämfört med andra energislag. Alltså med både förnybara och icke-förnybara energislag, står sig vattenkraft bra i konkurrensen. Enligt en studie som EU-kommissionen beställt är vattenkraft ett av världens mest miljövänliga energislag.

EnergislagMiljöpåverkan
Kolkraft95
Olja90
Naturgas38
Kärnkraft20
Solkraft15
Vindkraft3
Vattenkraft1

Bra saker med vattenkraft

Vattenkraft tillverkar billig el

Även om det är dyrt att anlägga ett vattenkraftverk tillverkar kraftverket billig el i mellan cirka 50 och 100 år när det väl står uppe. Vattenkraft ger dig alltså riktigt billig el. Mycket tack vare jämförelsevis låga underhållskrav och för att vattenkraft är ett förnybart energislag.

Vattenkraft släpper inte ut farliga ämnen

Kärnkraften värmer upp havsvattnet i upp till 8 kvadratmeter från utloppet, medan kol och olja släpper ut stora mängder växthusgaser i luften. Vattenkraften är däremot ett energislag som inte släpper ut några farliga ämnen eller påverkar temperaturen i vattnet.

Vattenkraft är en förnybar energikälla

Vattenkraftverken skapar energi med hjälp av den rörelseenergi från vattnet, som i sin tur är en förnybar resurs. Detta medan fossila bränslen såsom olja, kol och gas kommer att ta slut förr eller senare.

Vattenkraft ger (relativt) planerbar energi

Förnyelsebar energi kritiseras ofta för att den inte är planerbar. Solceller kräver ljus för att fungera, medan vindkraft kräver vind för att skapa energi. Men värt att veta är att vattenkraft faktiskt är ganska planerbar, och detta för att man kan spara vatten i reservoaren och släppa ut det när energin behövs som mest.

Du kan alltså säga att vattenkraft kompletterar annan förnyelsebar energi på ett bra sätt tack vare den relativt goda planerbarheten. Sen kan du förstås inte jämföra planerbarheten som vattenkraft ger med det för ett kärnkraftverk som klarar av att producera lika mycket energi året om, oavsett förutsättningar.

Dåliga saker med vattenkraft

Det lokala ekosystemet påverkas

Även om vattenkraft är ett rent och förnybart energislag ställer det till lite problem för både människor och djur. Detta då det naturliga sjösystemet måste byggas om till ett konstgjort system som ska klara av att driva kraftverkets turbiner med hjälp av rörelseenergin från vattnet.

Det är vanligt att människor som bor nära ett tilltänkt vattenkraftverk måste flytta. Just flytta väljer även många djur att göra då vattenkraftverken i regel stör deras gångvägar.

Vattenkraftverk är dyra

Ett vattenkraftverk är en stor investering för vilket elbolag som helst. Men den kostnad som tillkommer inledningsvis tar vattenkraften igen på din normala driftstid som ligger på omkring 75 år.

Rätt förhållanden krävs

Vattenkraftverk kräver vatten, så torka och varierande vattennivåer är problematiska för vattenkraftverk. För ju mindre vatten man har tillgång till, desto mindre energi kan vattenkraftverket skapa.

Profilbild

Therese Granberg

Kommentera

Skip to content