STWI

Så miljövänligt är solceller (+ jämförelse med andra energislag)

Även om solceller är ett miljövänligt energislag uppstår alltid en viss miljöpåverkan. Här berättar vi hur miljövänligt det är med solceller, och vi jämför även solceller med andra typer av energislag såsom kärnkraft, naturgas, kol och vindkraft.

Är solceller miljövänligt?

Ja, solceller är miljövänligt. I synnerhet i jämförelse med energislag såsom olja, gas och kol. I huvudsak är det vid tillverkningen av solceller som den största miljöpåverkan finns. Men trots att solceller bidrar med en viss klimatpåverkan är solceller ett mycket rent energislag.

Livscykeln för ett solcellssystem

Tillverkningen

Sett till världstillverkningen är det 70 % av alla solceller som tillverkas i Kina. Det är ett land som till stor del använder fossila bränslen såsom kol och olja. Andra större länder som tillverkar solceller är Tyskland, Thailand och Sydkorea som tillsammans står för cirka 20 % av världsproduktionen.

En annan faktor som är viktig är att 97 % av alla solceller är tillverkade av kisel. Det är inget bristämne, utan finns rikligt i jordskorpan. Men det är däremot energikrävande att utvinna och rena kiseln för att den ska kunna användas i ett solcellssystem.

Trots att produktionen och framställningen av kisel till solcellerna sliter på miljön är det en god idé att investera i ett solcellssystem. Inom mellan cirka 2 och 3 år har ditt solcellssystem tillverkat så mycket solel att alla tillverknings- och materialkostnaderna blivit ”nollade”.

Den tid som går från att solcellssystemet installeras på ditt tak tills det att systemet producerat lika mycket energi som krävts vid innan systemet hamnade på ditt tak kallas för energiåterbetalningstid. Den viktigaste faktorn som påverkar energiåterbetalningstiden är var solcellerna tillverkades.

Läs mer: Viktiga fördelar och nackdelar med solceller och solenergi.

Exempel på utsläpp per land

 • Kina har ett utsläpp vid elproduktion på 690 g CO2/kWh. Kina står för produktionen av cirka 70 % av världens solceller.
 • Thailand har ett utsläpp vid elproduktion på 450 g CO2/kWh. Thailand står för produktionen av cirka 8 % av världens solceller.
 • Tyskland har ett utsläpp vid elproduktion på 400 g CO2/kWh. Thailand står för produktionen av cirka 7 % av världens solceller.

Produktionen

När solcellerna är monterade på ditt villatak tar de inte någon (viktig) plats i anspråk. De är också knäpptysta och energiförlusterna i systemet är minimala då din solel tillverkas, säljs och förbrukas på exakt samma ställe, alltså din villa.

Värt att tänka på är även att ditt solcellssystem i regel har en produktionskapacitet på minst 80 % efter 25 år. Sannolikt så kommer dina solceller att kunna producera el i många år utöver det, säkert i upp till minst 30-40 år totalt.

Återvinningen

Sverige och resten av EU omfattas WEEE-direktivet som innebär att de företag som producerar produkterna (i detta fall solcellerna) också ansvarar för att de återvinns på rätt sätt. I Sverige återvinner man vanligtvis sina solceller genom att lämna in dem till en kommunal återvinningscentral.

Ett problem är idag att solceller inte återvinns separat, utan hamnar på samma ställe som annat elektronikavfall såsom tv-apparater och datorer. På grund av det kan man idag endast återvinna aluminiumramarna och glaset.

Men när solceller blir än mer vanligt i Sverige hoppas man på att en större del av solcellernas komponenter kan återvinnas. Detta då det sannolikt blir mer lönsamt att återvinna solceller då avfallsvolymen blir större i takt med att solceller blir mer vanligt.

Läs mer: De 10 mest hållbara företagen i världen

Solceller kontra andra energislag

Solceller vs. kärnkraft (båda är bra)

 • Kärnkraft är en planerbar energikälla som inte kräver speciella förutsättningar. Solceller är beroende av ljus för att de ska kunna producera el.
 • Privatpersoner kan mikroproducera solel på ett effektivt sätt, men privatpersoner kan (tack och lov) inte öppna egna kärnkraftverk.
 • Både solceller och kärnkraft är betydligt mer miljövänliga jämfört med fossila bränslen.
 • När solceller och kärnkraft tillverkar el blir det inga utsläpp. Däremot finns miljöpåverkan vid främst brytning av uran till kärnkraftverket och vid tillverkningen av solcellspanelerna.

Solceller vs. vattenkraft (båda är bra)

 • Både solceller och vattenkraft är miljövänliga och tillverkar grön el. Alltså el från förnybara energikällor (vatten och sol).
 • Vattenkraft kräver i princip aldrig några speciella väderförhållanden medan solceller kräver ljus för att skapa solel.
 • Underhållskostnaderna är låga för både solceller och vattenkraft.
 • Det är dyrt att bygga ett vattenkraftverk, och en mycket lägre investering att börja mikroproducera solel.
 • Vattenkraft skadar ofta hela det ekosystem som ligger i anslutning till kraftverket. Solceller påverkar inte det lokala ekosystemet över huvud taget.
 • Vattenkraft kräver speciella geografiska förhållanden för att fungera, medan solceller fungerar bra i princip överallt där det är ljust och skuggfritt.

Solceller vs. vindkraft (båda är bra)

 • Både solceller och vindkraft kräver speciella väderförhållanden för att fungera. Alltså ljus och vind.
 • Varken solceller eller vindkraft kan räknas som planerbar energi.
 • Vindkraftverk kräver mycket underhåll på grund av dess många rörliga delar. Solcellssystem är i princip underhållsfria.
 • Vindkraftverk kan störa det lokala ekosystemet, medan solcellssystem inte gör det.
 • Vindkraftverk låter mycket, medan solcellssystem är helt tysta.

Solceller vs. naturgas (solceller är bättre)

 • Solceller tillverkar förnybar el, medan naturgas inte gör det.
 • Naturgas färdas i pipelines som kan gå sönder och läcka, medan solceller producerar sin el lokalt.
 • Naturgas är det bästa fossila bränslet, men solceller är bättre.

Läs mer: 10 viktiga riktlinjer och tips inom hållbarhet

Solceller vs. kol och olja (solceller är bättre)

 • Kol och olja är de två fossila bränslen som är mest miljöförstörande.
 • Kol och olja kommer ta slut, medan solens strålar kommer finnas i miljontals år till.
 • Kol och olja bidrar med planerbar energi så länge det finns bränsle, medan solceller är beroende av ljus för att fungera.
 • Kol och olja släpper ut farliga ämnen som skadar människor och miljö, medan solceller är utsläppsfria.
 • Kol och olja kräver rörliga delar för att tillverka energi såsom turbiner och motorer. Ett solcellssystem har inga rörliga delar.

Läs mer: Krävs energideklaration vid försäljning av bostad?

Profilbild

Therese Granberg

Kommentera

Skip to content