STWI

Viktiga miljömärkningar inom tyg och textilier

Här berättar vi om viktiga miljömärkningar inom tyg och textilier, däribland kläder, som vi tycker är särskilt viktiga. Vi ger dig även generella råd om miljömärkningar länst ner i artikeln. Betydelsefulla...

En blogg om alla aspekter av hållbarhet

OBS: Denna domän ägdes tidigare av Sustainable Textile Water Initiative. De hittar du numera på https://siwi.org/. Denna blogg är helt icke-vinstdrivande, och drivs som en privat blogg om hållbarhet och miljöfrågor.

Vi har inget samröre med Sustainable Textile Water Initiative, men vi gillar deras arbete och ser dem som stora förebilder inom miljö- och hållbarhetsfrågor.

Därför är det viktigt med hållbarhet

Hållbarhet är viktigt för alla, alltså såväl naturen och djurlivet som för oss människor. Om tillräckligt många väljer att arbeta enligt bästa praxis för hållbarhet ökar man möjligheterna för att kommande generationer ska kunna må bra och att även de ska kunna framställa sina produkter på ett hållbart sätt.

Detta innefattar hållbarhet

Hållbarhet handlar förenklat om tre saker; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. För att hållbarhetsarbetet ska fungera idealt måste man alltså arbeta efter samtliga av de faktorer vi precis nämnde. Nedan berättar vi om vad de tre delområdena inom hållbarhet innefattar i mer detalj.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att man ska ta tillvara på jordens resurser på ett idealt sätt. Om du arbetar enligt bästa praxis för ekologisk hållbarhet ser du bland annat till att minimera miljöavtrycket för såväl transporter som den materialförbrukning som krävs för att din verksamhet ska fungera.

För att nämna ett exempel ska ett företag som tillverkar batterier för elbilar se till att alla i hela försörjningskedjan arbetar enligt de ekologiska hållbarhetsmål man själv satt upp. I detta fall ska exempelvis mineralbrytningen ske på ett miljömässigt hållbart sätt, och så även transporterna till företaget som tillverkar batterierna.

Värt att veta är även att den ekologiska hållbarheten oftast ses som själva grundpelaren. Denna faktor är alltså så viktig att alla andra delområden, det vill säga både den sociala hållbarheten och ekonomiska hållbarheten vilar på just detta delområde.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar förenklat om att alla som inkluderas i värdekedjan för ditt företag ska ha det bra. Det handlar exempelvis om att betala ut rättvisa löner till sin egen personal, men så även om att alla underleverantörer ska behandla sina anställda på ett värdigt sätt.

Så bara för att ditt företag behandlar dina anställda väl har du fortfarande ett ansvar för att underleverantörer arbetar enligt samma sociala hållbarhetsmål som du gör. Att säga: "Vi hade ingen aning om att underleverantören betalade ut slavlöner" fungerar alltså inte längre om man vill kalla sitt företag för hållbart.

Ekonomisk hållbarhet

Alla företag måste gå med vinst för att överleva, och det är just där som den ekonomiska hållbarheten kommer in. Ekonomisk hållbarhet handlar alltså om att alla företag måste vara ha en god ekonomisk lönsamhet för att klara av att uppfylla de sociala och ekologiska hållbarhetsmålen.

För om ett miljövänligt företag inte längre har någon tillväxt och går under kan nya, mer miljöförstörande företag ta över deras roll. Med det exemplet vill vi säga att alla faktorer inom hållbarhetsarbete är viktiga, så även denna.

Återvinning & hållbarhet

Företagande

Alla kategorier inom hållbarhet

Skip to content