STWI

Är olja miljövänligt? (miljöpåverkan för olja)

Att använda sig av olja för att skapa energi är något man gjort länge. Men hur påverkar det människan, naturen och vår miljö?

Svar på dessa frågor och fler får du precis nu.

Är olja miljövänligt?

Nej, att skapa energi från olja är inte miljövänligt. Att använda olja är bland det sämsta man kan göra för miljön. Inte minst för att man släpper ut en massa skadliga ämnen i luften, men även för att man förorenar världens hav. Olja är även ett fossilt ämne som kommer ta slut.

Så miljövänligt är olja

Som du ser i tabellen nedan är det bara kolkraften som är ett smutsigare energislag än olja. Alla data är hämtade från en stor studie om miljöpåverkan för de vanligaste energislagen som EU-kommissionen låtit utföra.

EnergislagMiljöpåverkan
Kolkraft95
Olja90
Naturgas38
Kärnkraft20
Solkraft15
Vindkraft3
Vattenkraft1

Bra saker med olja

Det är en mogen teknik

Oljeförbränning har använts för att skapa energi i flera årtionden, så den förbränningsteknik som används idag är effektiv. Man skapar alltså mycket elektricitet med en mindre mängd kol än tidigare, vilket är ”bra” för miljön då det förminskar resursåtgången.

Olja kan användas till många saker

Olja används till i princip allt. Man tankar bilen med behandlad olja, och man tillverkar även smink och plast med hjälp av olja. Så vad man än tycker om olja är det en resurs som behövs i dagens läge.

Olja ger (ofta) billig el

Generellt är det billigt att skapa energi med hjälp av olja. Exakt hur produkter från olja prissätts beror i stort på förekomsten av punktskatter för just olja, och så även tillgången till olja på världsmarknaden.

Olja är en skalbar energiform

Det är relativt lätt och säkert att förvara stora mängder olja. Det betyder att man enkelt kan använda oljekraftverken till max när man behöver energin som mest, såsom under en kall vinter. Solceller och vindkraft är inte alls lika skalbara energislag jämfört med oljeförbränning.

Dåliga saker med olja

Farliga utsläpp

När man förbränner olja släpps miljöskadliga växthusgaser ut i luften som skadar såväl miljö som växter, djur och människor.

Haven förorenas

Det händer ofta att tankerfartyg som transporterar olja läcker eller förliser helt, vilket ger upphov till föroreningar i haven. När tankerfartyg släpper ut olja är det även vanligt att fiskar, fåglar och andra vattenlevande djur dör av föroreningarna.

Läs mer: AdBlue får bilarna att släppa ut mindre farliga avgaser.

Ozonlagret tunnas ut

Vid förbränningen av olja släpps gaser ut som i sin tur tunnar ut ozonlagret. När ozonlagret blir tunnare ökar risken för hudcancer samtidigt som det globala ekosystemet påverkas.

Oljan kommer ta slut

Olja är ett fossilt bränsle som kommer ta slut, även om det är svårt att säga precis när. Men miljöbloggen Interesting Engineering har kartlagt tillgången och förbränningstakten, och de menar att oljan kommer ta slut omkring år 2070.

Konflikter och krig

Oljan är värd mycket pengar. Och det medför att nationer har krigat, och kommer att kriga för att säkra sin tillgång till olja.

Man blir beroende av andra länder

När man som nation gör sig beroende av olja sitter man i knäet på länder som tillämpar stark censur såsom Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Iran och Irak.

Det medför att oljeberoende länder alltid måste hålla sig på god fot med de länder man importerar olja av, vilket sällan är långsiktigt gångbart.

Nedan ser du en lista över de länder som har de största oljereserverna i världen.

Dessa länder har mest olja

LandAndel olja
Venezuela18 %
Saudiarabien16 %
Kanada10 %
Iran10 %
Irak9 %
Kuwait6 %
Förenade Arabemiraten6 %
Ryssland5%
Libyen3 %
Nigeria2 %
USA2 %
Kazachstan2 %
Qatar2 %
Kina2 %
Brasilien1 %

Det är farligt att framställa olja

Det är farligt att jobba med att framställa olja, alltså med att raffinera olja. Det är vanligt med olyckor på oljeraffinaderier, så att framställa energi med exempelvis vattenkraft är en mycket bättre (och säkrare) idé.

Profilbild

Therese Granberg

Kommentera

Skip to content