STWI

Vad är ozonlagret egentligen? (Och ozonhålet)

Att ozonlagret är något som omger jorden vet de flesta. Men vad är egentligen ozonlagret, och var exakt finns det?

Dessa frågor och fler svarar vi på i denna artikel.

Vad är ozonlagret?

Ozonlagret är ett lager av ozon som finns omkring 15 och 30 km ovanför jordytan, alltså i jordens stratosfär. Att ha ett ozonlager är bra för det absorberar solens ultravioletta stålar som i sin tur är en bidragande orsak till sjukdomar såsom hudcancer och grå starr.

Ozonlagret har tunnats ut

På grund av att vi människor släppt ut för mycket ozonbrytande gaser (främst freon) har ozonlagret tunnats ut. Det numera tunnare ozonlagret orsakar som sagt hudcancer och starr, men det har även påverkat tillväxten på plankton vilket har gett en minskad tillgång på fisk.

Läs mer: Vad är växthusgas egentligen?

Det finns ett hål i ozonlagret

Att det finns ett hål i ozonlagret är något som upptäcktes på 1970-talet. Hålet finns över Antarktis, och anledningen till att hålet finns där beror främst på att det är så kallt i Antarktis. Anledningen till att det ens finns ett ozonhål beror på att man släppt ut för mycket freon i luften.

Men att släppa ut freon är numera förbjudet i nästan hela världen, inklusive Sverige och resten av Norden. Forskare tror att det ozonhål som finns över Antarktis kommer vara helt återställt omkring år 2100 förutsatt att hålet reparerar sig i nuvarande takt.

Profilbild

Therese Granberg

Kommentera