STWI

Så fungerar ekologisk hållbarhet

Du har säkert hört talas om begreppet hållbarhet. Just ekologisk hållbarhet är en av de tre pelare som krävs för att man ska uppnå hållbarhet.

Så i denna artikel djupdyker vi inom bland annat vad ekologisk hållbarhet faktiskt är, och varför det är viktigt. Häng med.

Vad är ekologisk hållbarhet?

Ekologisk hållbarhet handlar om att man ska ta hand om miljön på ett sätt som gör att kommande generationer ska kunna leva och ha det bra. Jordens ekosystem ska alltså fungera så pass bra att naturen och alla som lever på jorden har det bra både idag och i framtiden.

Ekologisk hållbarhet på global nivå

Ekologisk hållbarhet på den globala nivån innefattar att man ska se till att nedanstående ekologiska system fungerar:

  • Vattnet (t ex att säkerställa att grundvattennivåerna är korrekta och att temperaturerna i haven hålls på en lagom nivå.)
  • Luften (t ex att minimera buller och onaturlig påverkan på ozonlagret via växthusgaser.)
  • Marken (t ex att se till att skog inte skövlas i onödan, och att våtmarker bevaras)
  • Biodiversitet (t ex att utrotningshotade arter klarar sig, och att viktiga grödor inte dör ut.)
  • Ekosystemet (t ex att pollineringen, fotosyntesen och vattenreningen fungerar. Här inkluderas även att minska den globala uppvärmningen.)

Ekologisk hållbarhet på företagsnivå

Ekologisk hållbarhet på företagsnivå handlar om att företag måste anpassa sin verksamhet för att de ska kunna uppnå både egna och globalt satta miljömål. För att uppnå miljömål på företagsnivå kan man bland annat minska utsläpp och inkludera personalen i miljöarbetet.

Ekologisk hållbarhet kontra ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att ta hand om miljön, medan ekonomisk hållbarhet innefattar att man ser till att tjäna pengar samtidigt som man tar hand om miljön. För om företag inte tjänar pengar finns de inte längre, och då blir det svårt att arbeta med hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet kontra social hållbarhet

Social hållbarhet innefattar att ge de som jobbar rättvisa löner och att ta hand om alla i samhället, alltså även de som har det svårt. När man uppnått social hållbarhet kan fler aktivera sig inom miljöarbete samtidigt som fler jobbar åt samma mål. Så social hållbarhet är en förutsättning för ekologisk hållbarhet.

Profilbild

Therese Granberg

Kommentera

Skip to content