STWI

Vad är social hållbarhet egentligen? (komplett svar)

Social hållbarhet är en av grundpelarna inom begreppet hållbarhet. Men vad är social hållbarhet egentligen, och vilka dimensioner är viktiga inom just social hållbarhet?

Dessa frågor och fler får du svar på precis nu.

Vad är social hållbarhet?

Viktiga saker inom social hållbarhet inkluderar rättvisa löner, rättvisa arbetstider, rätt skyddsutrustning och att alla ska få komma till tals. Social hållbarhet handlar alltså om att samhället och dess arbetsplatser ska vara så bra att man kan uppfylla de två andra målen hållbarhet.

De två andra faktorerna inom hållbarhet är ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Social hållbarhet inom samhället

Social hållbarhet inom samhället handlar om att alla ska ha det bra oavsett vem man är och vad man gör om dagarna. Viktiga saker inom denna typ av social hållbarhet inkluderar hårda tag mot diskriminering, och att man ska acceptera att alla är olika och att alla är bra på olika saker.

Social hållbarhet inom samhället handlar alltså förenklat om att man ska ta hand om de svagaste i samhället, för att således kunna säkerställa att alla har det bra.

Social hållbarhet inom företagande

En viktig del av social hållbarhet inom företagande inkluderar att man ska ansvara för att alla i hela försörjningskedjan har det bra. Så om du importerar bananer från Kenya är det också ditt ansvar att se till att bananodlaren betalar rättvisa löner och behandlar sina anställda väl.

Andra viktiga delar inkluderar att företaget:

 • Står upp för de mänskliga rättigheterna.
 • Ser till att alla får säga sitt på arbetsplatsen.
 • Erbjuder den skyddsutrustning som krävs.
 • Ger sina anställda humana arbetstider.
 • Engagerar sig i samhället, och exempelvis sponsrar lokala idrottshallar och idrottslag.
 • Betalar ut rättvisa löner och ser till att underleverantörer gör detsamma.

”Till och med” iGaming-företagen har börjat arbeta hållbart. Det kan du läsa om i vår artikel om hur betting- och casinoföretag arbetar med hållbarhet.

Att driva igenom ett projekt inom social hållbarhet

När man ska driva igenom ett projekt inom social hållbarhet är det viktigt att man har de 4 dimensionerna i åtanke. Vilka dessa är berättar vi nedan.

Rättvisa

 • Kommer projektet leda till att målgruppen får det bättre?
 • Kommer projektet leda till att rotproblemet identifieras och elimineras/mildras?
 • Kommer projektet kunna drivas igenom utan att någon grupp särbehandlas?

Mångfald

 • Kommer projektet tillgodose de behov målgruppen har?
 • Tar projektet hänsyn till etniska och kulturella faktorer?
 • Kommer projektet leda till att alla som påverkas får en bättre förståelse för hur viktigt mångfald är?

Sammanhållning

 • Kommer projektet medföra att målgruppen känner sig mer trygga och inkluderade i sin omgivning?
 • Kommer projektet medföra att målgruppen får ett bättre stöd av samhället?
 • Kommer projektet medföra att målgruppen ger andra stöd i större utsträckning än förut?

Livskvalitet

 • Kommer projektet leda till att målgruppens fysiska hälsa förbättras?
 • Kommer projektet leda till att målgruppens psykiska hälsa förbättras?
 • Kommer projektet se till att målgruppen får lättare att utbilda sig och lära sig nya saker?
Profilbild

Therese Granberg

Kommentera

Skip to content