STWI

Viktiga fördelar och nackdelar med solceller och solenergi

Att skaffa solceller är generellt en bra idé. Men det finns samtidigt många för- och nackdelar som är viktiga att veta om. Här berättar vi om de 5 viktigaste för- och nackdelarna med solceller och solenergi.

5 fördelar med solceller

  1. Du kan tillverka din egen elektricitet.
  2. Solceller är miljövänliga.
  3. Solcellssystem är i princip helt underhållsfria.
  4. Din bostad ökar i värde.
  5. Det finns skatteförmåner som gör investeringen billigare.

Nedan berättar vi om fördelarna i mer detalj.

1. Du kan tillverka egen elektricitet

Med hjälp av ett solcellssystem kan du tillverka din egen elektricitet med hjälp av solens strålar. Något direkt solljus behövs inte, för det räcker nämligen med ljus från solen för att energi ska kunna skapas.

Hur varmt det är ute spelar ingen större roll. En temperatur på 20 grader utomhus ger ofta bättre förutsättningar för att tillverka solel än om det vore 35 grader ute för att nämna ett exempel.

Vi i Sverige har lika bra förutsättningar för att tillverka solel som i norra Tyskland. Så att solceller bara fungerar i varmare klimat är en myt.

2. Du hjälper miljön

När ditt solcellssystem finns på ditt villatak är det knäpptyst, och det avger inte heller några utsläpp över huvud taget. Den lilla miljöpåverkan som finns är vid tillverkningen av solcellspanelerna, transporten av panelerna till dig och installationen av systemet på ditt villatak.

Den totala energiåterbetalningstiden för ett solcellssystem är cirka 2 år, så efter det gör du miljön en tjänst när du använder ditt solcellssystem. Här är det viktigt att säga att ett solcellssystem nästan alltid håller i minst 30 år, sannolikt längre än så.

Lästips: Ta reda på hur miljövänliga solceller är jämfört med andra energislag i vår artikel om det.

3. Nästan inget underhållsbehov

Solceller har nästen inget underhållsbehov alls. Löv och smuts regnar bort, och snötäckta solceller bidrar bara med en tillverkningsförlust på några procent. Att skotta bort snö från sitt solcellssystem är inget som tillverkarna rekommenderar.

Den första och enda del i systemet som behöver bytas ut är växelriktaren som omvandlar likström till växelström. Växelriktaren gör alltså så att du kan använda solelen som kommer från panelerna i din villa. Normalt håller en växelriktare i mellan cirka 10 och 15 år.

Garantitiden för en växelriktare är normalt mellan cirka 5 och 10 år.

4. Bostaden ökar i värde

Som bloggen Petteri säger ökar ett solcellssystem värdet på din villa. Värdeökningen på huset är i princip lika hög som priset för ett komplett solcellssystem med installation. Så bara den värdeökning du får ta del av gör det lönt att installera ett solcellssystem.

5. Statliga skatteförmåner finns

Idag finns ett grönt avdrag som ligger på 20 % för solceller och 50 % för solcellsbatterier och laddboxar till elbilar.

Att få en ”rabatt” på 20 % av kostnaden för solcellssystemet är fördelaktigt då solceller är så pass effektiva och billiga att statliga avdrag inte längre känns motiverade.

Så att skaffa solceller medan avdraget fortfarande finns är sannolikt en bra idé.

5 nackdelar med solceller

  1. Under vintern tillverkar systemet mindre solel.
  2. En andra energikälla behövs.
  3. Installationskostnaden är hög.
  4. Skugga är ett problem för solcellssystem.
  5. Solcellsbatterierna är för dåliga.

Nedan berättar vi om nackdelarna i större detalj.

1. Solceller producerar mindre solel på vintern

En av de största nackdelarna är att ett solcellssystem bara producerar 10 % av årsproduktionen under de fyra kallaste månaderna, alltså mellan november och februari.

Det är under vintern som elpriserna generellt är som högst. Så då man verkligen behöver solelen som mest producerar systemet som minst solel, och det är ett stort problem.

Samtidigt ska du tänka på att systemet fortfarande producerar en betydande mängd solel på vintern, och att solcellerna är särskilt effektiva på vintern tack vare kylan.

Det är mörkret som är den största bidragande faktorn till den låga elproduktionen under vintern.

2. En sekundär energikälla behövs ofta

När du har ett solcellssystem behöver du nästan alltid en andra energikälla såsom en luftvärmepump, pelletspanna eller en braskamin.

Om du väljer att ha en sekundär energikälla sparar du mycket pengar på det, samtidigt som solcellssystemet fortfarande tillverkar grön el.

3. Installationskostnaden är hög

Priset för ett genomsnittligt stort solcellssystem ligger på cirka 120 000 kronor inklusive moms och det gröna avdraget på 20 %. Priset per kvadratmeter för ett solcellssystem är cirka 2 700 kr.

Att lägga ut över 100 000 kr är det få som kan göra utan att låna till det, så man blir ofta tvungen att lägga till kostnader för lån i sina beräkningar. Återbetalningstiden för ett solcellssystem är mellan cirka 10 och 15 år, och räntan på lån är en faktor som gör att återbetalningstiden förlängs.

En riktigt bra sak är samtidigt att du får ”gratis” solel så fort återbetalningstiden är nådd och förmodligen i många årtionden framöver.

4. Skugga ger en sämre elproduktion

Solcellssystem gillar inte skugga. Om hela solcellssystemet skulle vara skuggat är produktionen av solel nära noll.

Det bästa man kan göra åt saken är att installera solcellssystemet på ett ställe där det inte är skugga. Om det skulle vara skuggigt ibland finns det solcellsoptimerare som motverkar den negativa effekten av skuggningen.

Idealt ska man placera sitt solcellssystem i söderläge, men öst- och västligt läge går också bra. Norrläge är inte att föredra då systemet får svårt att tillverka rikligt med solel vid en sådan placering.

5. Solcellsbatterierna är inte tillräckligt bra

Det är dyrt och ineffektivt att lagra solel, vilket medför att man inte blir helt självförsörjande med ett solcellssystem. Dagens solcellsbatterier är inte tillräckligt billiga och effektiva för att göra det lönsamt att lagra solel, och det är ett  stort problem.

Profilbild

Therese Granberg

Kommentera

Skip to content