Nyheter + Press

STWI i Dagens Industri

För två veckor sedan antogs FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Den privata sektorn har en nyckelroll att spela för att målen ska nås. Nu gör ett tjugotal svenska företag, tre expertorganisationer och två utvecklingsaktörer ett gemensamt åtagande för att bidra till de nya målen. Läs mer om STWI som en exempel av hållbar svensk ledarskap i Dagens Industri