Sweden Textile Water Initiative

STWI Projects

Syftet

Sweden Textile Water Intitative är ett samarbete mellan Sida, SIWI, medlemmar i Stockholm Textile Water Initiative samt deras leverantörer och underleverantörer. Syftet är att uppnå en miljömässigt mer hållbar produktion i hela produktionskedjan.

Vi arbetar med 277 leverantörer, flera varumärken och statliga institutioner i Etiopien, Bangladesh, Kina, Indien och Turkiet för att uppnå de följande målen:

Övergripande mål

 • Förbättra vattenhanteringen i produktionsprocesserna för 120 till 160 textil- och läderleverantörer i centrala produktionsområden i Bangladesh, Etiopien, Indien, Kina och Turkiet.
 • Förbättra miljöarbetet på fabrikerna och bidra till att öka resurseffektiviteten.
 • Stärka de institutionella rutinerna för bättre beslutsfattande på nationell och regional nivå, samt ge beslutsfattare vattenriskbedömningar framtagna av SIWI i samarbete med nationella, svenska och internationella offentliga, privata och icke-statliga organisationer.
 • Lyfta vattenfrågor i globala processer med koppling till textilindustrins miljöpåverkan.
 • Skapa internationella riktlinjer för hållbar vattenanvändning.
 • Bidra med kunskap inom vattenfrågor till olika aktörer inom textilindustrin.
 • Kontinuerligt uppdatera Stockholm Textile Water Initiatives framtagna riktlinjer och öka uppmärksamheten kring dem internationellt.
 • Kommunicera ut metoderna, resultaten och goda exempel från Stockholm Textile Water Initiativeprojektet.

Kina
Etiopien
Turkiet
Indien
Bangladesh

Läs här STWIs globalaresultat 2016 från alla fem länder:

Infographics 2016

 • Ledning:

  Stockholm International Water Institute (SIWI) och lokala konsulter.

 • Finansierat av:

  Sida, SIWI och deltagande textil- och läderföretag och deras leverantörer.

 • Deltagande företag:

  H&M, LINDEX, KappAhl, ELLOS GROUP, Filippa K, Gina Tricot, INTERSPORT, RNB Retail and Brands, Odd Molly, HEMTEX, IKEA

 • Deltagande fabriker:

  277 fabriker i Bangladesh, Etiopien, Indien, Kina och Turkiet deltog år 2014 till 2017.

 • Kontaktperson:

  Stockholm Textile Water Initiatives projektchef, Rami Abdelrahman.