Sweden Textile Water Initiative

Målet för Sweden Textile Water Initiative är att nå en hållbar vattenanvändning i textil- och läderindustrins tillverkningsprocesser under perioden 2015-2017. Vi vill också förbättra miljöarbetet på fabrikerna och bidra till att öka resurseffektivteten.

Ett ytterligare mål  är  att stärka de institutionella rutinerna för bättre  beslutsfattande  på nationell och regional nivå, samt ge beslutsfattare vattenriskbedömningar framtagna av SIWI i samarbete med nationella, svenska och internationella  offentliga, privata och icke-statliga organisationer.

Kina
Etiopien
Turkiet
Bangladesh

 • Ledning:

  Stockholm International Water Institute (SIWI) och lokala konsulter.

 • Deltagande företag:

  Odd Molly, H&M, IKEA, Vagabond, KappAhl, Ellos

 • Deltagande fabriker:

  18 leverantörer och underleverantörer till de medverkande företagen framförallt i regionerna Delhi NCR och Tamil Nadu.

 • Genomförda projekt:

  Pilotprojektet 2012-2014: Sustainable Water Resources Managment for Textile Manufacturers in Dalhi and Jaipur (SWAR).

 • Kontaktperson:

  Country Coordinator, Indien: Mr. Alok Alamban