Sweden Textile Water Initiative

Bangladesh

Målet för Sweden Textile Water Initiative är att nå en hållbar vattenanvändning i textil- och läderindustrins tillverkningsprocesser under perioden 2015-2017. Vi vill också förbättra miljöarbetet på fabrikerna och bidra till att öka resurseffektivteten.

Ett ytterligare mål  är  att stärka de institutionella rutinerna för bättre  beslutsfattande  på nationell och regional nivå, samt ge beslutsfattare vattenriskbedömningar framtagna av SIWI i samarbete med nationella, svenska och internationella  offentliga, privata och icke-statliga organisationer.

Kina
Etiopien
Turkiet
Indien

 • Ledning:

  Stockholm International Water Institute (SIWI) och lokala konsulter.

 • Deltagande företag:

  H&M, Gina Tricot, RNB, Ellos, HEMTEX

 • Deltagande fabriker:

  20 leverantörer och underleverantörer till de medverkande företagen, i huvudsak regionen Dhaka-Gazipur.

 • Kontaktperson:

  Country Coordinator, Bangladesh: Mr. Shubhra Bhattacharjee