Samarbete för hållbarhet

Sötvatten är en dyrbar resurs på vår planet. I Sweden Textile Water Initiative arbetar företag tillsammans för att minska vattenförbrukningen i produktionskedjorna i textil- och läderindustrierna.

Riktlinjer

Stockholm Textile Water Initiative började med att skapa gemensamma riktlinjer. Detta byggde på antagandet att sådana riktlinjer behövs för att göra verklig förändring möjlig. Våra riktlinjer förser leverantörer med klara instruktioner för hur de kan arbeta för ökad vatteneffektivitet, förebygga vattenföroreningar och hantera avloppsvatten i produktionskedjorna. Riktlinjerna finns tillgängliga på engelska och kinesiska. Läs på “Riktlinjer” för att få reda på mer.

Följ oss