STWI

Hållbarhet inom guldbrytning: Idag och i framtiden

Här berättar vi allt du behöver veta om hur guldbrytning påverkar miljön.

Artikelns innehåll

Är guldbrytning miljövänligt?

Nej, den guldbrytning som sker idag är normalt sett inte miljövänlig. Skadliga kemikalier såsom cyanid används i regel vid guldbrytningen, och miljöavtrycket är normalt sett stort.

Guldbrytningen kommer sannolikt bli mer hållbar i framtiden, men där är vi inte än. Bland annat kan giftfria ämnen som majsstärkelse användas i stället för cyanid, och ett stort fokus finns också på att återställa mark som tidigare använts för guldbrytning.

Är guldbrytning hållbart?

Nedan analyserar vi hur hållbart guldbrytning är idag sett till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar främst om att man tar tillvara på naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt.

Dagens guldbrytning är i normalfallet inte ekologisk hållbar, men ett stort förbättringsarbete håller på att ske. Exempel på förbättringsarbeten är att man:

  • Återvinner det avfall som produceras vid guldbrytningen.
  • Återställer tidigare gruvmark till dess naturliga skick. Här inkluderas bland annat återställande av skog och våtmarker.
  • Köpa begagnat guld hos exempelvis en online-guldbutik. På så sätt slipper man bryta nytt guld, och det sparar man naturresurser på.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att alla företag måste gå med vinst för att överleva. För om ett företag inte går med vinst kommer det inte heller finnas kvar, och då kommer allt bra miljöarbete gå förlorat.

Några av de största guldbrytarföretagen är:

  • Wheaton Precious Metals Corp, som ökat sin försäljning med ca 5 % de senaste 5 åren.
  • Gold Fields Limited, som ökat sin försäljning med ca 12 % de senaste 5 åren.
  • Alamos Gold Inc, som ökat sin försäljning med ca 11 % de senaste 5 åren.
  • Harmony Gold Mining Limited, som ökat sin försäljning med ca 17 % de senaste 5 åren.
  • Eldorado Gold Corporation, som ökat sin försäljning med ca 21 % de senaste 5 åren.

Som du själv märker mår de flesta gruvbolag som gräver guld bra ekonomiskt sett.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att alla i värdekedjan ska ha det bra, och då syftar man bland annat på den personal som jobbar hos företaget och dess underleverantörer.

Den sociala hållbarheten inom guldbrytning har generellt sett varit dålig, men den håller på att bli bättre. Idag är det mer tabu än någonsin tidigare att handla med konfliktguld, alltså guld som tas fram under slavliknande förhållanden på platser där det ofta är krig och konflikter.

En rörelse finns idag som verkar för rättvis behandling av personal och ökad kontroll av guldets ursprung. Det finns även maskiner inom guldbrytning som gör jobbet säkrare för de som arbetar inom yrket.

Exempel på tekniska innovationer är drönare som undersöker marken, maskiner som borrar och självkörande lastbilar som alla gör att den personal som bryter guld slipper vistas på farliga platser.

För att sammanfatta läget: Det finns mycket kvar att göra inom den sociala hållbarheten, men det håller i alla fall på att bli bättre.

Vanliga frågor

Kan guldbrytning bli hållbart?

Ja, guldbrytning kan sannolikt bli hållbart i framtiden ifall man arbetar hårt enligt de hållbarhetsmål som finns som rör ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet.

Vilka utmaningar finns inom hållbar gruvbrytning?

Den största utmaningen är de ökade kostnader som tillkommer, bland annat av att införa hållbara tekniska lösningar och återställning av tidigare gruvmark. En annan utmaning är att hårdare lagar krävs som reglerar hur guldbrytning får ske, särskilt i länder med oroligheter och krig.

Hur köper jag hållbart guld?

Du köper hållbart guld genom att fråga försäljaren vem som brutit guldet, och efter det granskar du den hållbarhetsrapport som guldbrytaren publicerat. Finns ingen hållbarhetsrapport är det guld du köper sannolikt inte hållbart tillverkat.

Profilbild

Therese Granberg