STWI

Hur miljövänligt är det med elbilar?

Att elbilar skulle vara miljövänligare än fossildrivna bilar är något man ofta hör. Men stämmer det påståendet egentligen? Svaret på den frågan får du reda på precis nu.

Är det miljövänligt med elbilar?

Ja, det är miljövänligt med elbilar. Miljöpåverkan för miljöbilar är lägre än den miljöpåverkan som finns för både el- och dieselbilar. Elbilar producerar inga avgaser när de körs, men en viss miljöpåverkan är kopplad till tillverkningsprocessen och batterierna.

Varför är det dåligt med fossildrivna bilar?

Fossildrivna bilar, alltså bilar som går på olja, är miljöskadliga. Den största anledningen till att fossildrivna bilar är miljöfarliga är för att de avgaser som släpps ut bidrar till att den globala uppvärmningen snabbas på och blir allvarligare.

Vilken miljöpåverkan finns med elbilar?

Miljöpåverkan vid tillverkningen

Miljön påverkas av att man tillverkar elbilar. Men efter bara ett till två år är energiåterbetalningstiden nådd för en elbil, främst tack vare att inga utsläpp förekommer när du kör elbil.

Miljöpåverkan av batterierna

Elbilsbatterierna är den komponent i elbilar som bidrar till mest miljöförstöring, men det finns samtidigt en ljusning. Dagens solcellsbatterier kräver mindre kobolt än tidigare och tillverkningsanläggningarna drivs i regel med miljövänlig solcellsteknik.

Som en liten detalj vill vi också säga att svenska Polestar har gjort framsteg gällande att kunna återvinna gamla batterier för att tillverka nya. Det företaget har som mål att tillverka helt klimatneutrala elbilar tills 2030.

Miljöpåverkan vid återvinningen

Att återvinna elbilsbatterier, som är den svåraste komponenten att återvinna, är något som man blir bättre och bättre på. Nissan och Volkswagen är två elbilstillverkare som öppnat nya återvinningsfabriker för elbilsbatterier.

Så blir din elbil så miljövänlig som möjligt

  • Skaffa ett elavtal med grön el så du kan ladda din bil med elektricitet som är hållbar.
  • Kör på ett sätt som kräver den lägsta mängden energi. Att köra enligt Eco driving-principerna är alltid en bra idé.
  • Ladda ditt bilbatteri på det sätt som beskrivs i manualen för din elbil.

Så kan elbilstillverkarna göra elbilar mer miljövänliga

  • Ta fram bättre batterier som klarar fler cykler och ger en bättre räckvidd.
  • Använd mer återanvänt material vid elbilstillverkningen.
  • Sänk priset för elbilar även om det betyder att lönsamheten blir lite lägre på kort sikt.
  • Minska spill och svinn vid tillverkningsprocessen av elbilar.
Profilbild

Therese Granberg

Kommentera