Samarbete för hållbarhet

Sötvatten är en dyrbar resurs på vår planet. I Sweden Textile Water Initiative arbetar företag tillsammans för att minska vattenförbrukningen i produktionskedjorna i textil- och läderindustrierna.

Blogg

Vattnets roll för hållbara värdekedjor i textilbranschen

Textilindustrin är en av världens största industrier, den representerar ofta brytpunkten mellan jordbrukssamhälle och en industriell ekonomi. Det är en industri som bygger på relativt stor och billig arbetskraft och som kräver stora kvantiteter vatten i tillverkningsprocessen. De asiatiska länder som står för största delen av världens textilindustri räknas idag till den fjärde största vattenanvändaren. Klimatförändringar, tryck från befolkningstillväxt och koncentrerad användning i stadigt växande städer, utsätter också vattenresursen för ett ökande tryck. De flesta länder har dessutom börjat skärpa lagstiftningen som reglerar industrins vattenförbruk och föroreningar.

Read more
Projekt

SWAR-projektet

Nyheter + Projekt

Pressrelease: Sweden Textile Water Initiative

Riktlinjer

Stockholm Textile Water Initiative började med att skapa gemensamma riktlinjer. Detta byggde på antagandet att sådana riktlinjer behövs för att göra verklig förändring möjlig. Våra riktlinjer förser leverantörer med klara instruktioner för hur de kan arbeta för ökad vatteneffektivitet, förebygga vattenföroreningar och hantera avloppsvatten i produktionskedjorna. Riktlinjerna finns tillgängliga på engelska och kinesiska. Läs på “Riktlinjer” för att få reda på mer.

  • #DYK #India was the country of our pilot project Sustainable Water Resources in 2010? @DesignbyKappAhl… https://t.co/7BTCLw2CKl

  • Meet Mr. Alok Alamban, our Country Coordinator for #India! We love his motto, do you? #Textile #Sustainability https://t.co/lwhEsjR44l

  • We will present our #India team and work this week. Anything special you would like to know? #textile… https://t.co/9QA4aYs6jp

  • RT @UmeshBhutoria Starting off with workshop on circular production at Coimbatore for 2017 programme. #Textiles #SupplyChain… https://t.co/St3FY4vyJt

  • We hope you enjoyed your week in #Bangladesh w/ @STWI_Water! Read more about us at https://t.co/AMhhXHKD16 https://t.co/xfKUbElTkc