Samarbete för hållbarhet

Sötvatten är en dyrbar resurs på vår planet. I Sweden Textile Water Initiative arbetar företag tillsammans för att minska vattenförbrukningen i produktionskedjorna i textil- och läderindustrierna.

Blogg

Vattnets roll för hållbara värdekedjor i textilbranschen

Textilindustrin är en av världens största industrier, den representerar ofta brytpunkten mellan jordbrukssamhälle och en industriell ekonomi. Det är en industri som bygger på relativt stor och billig arbetskraft och som kräver stora kvantiteter vatten i tillverkningsprocessen. De asiatiska länder som står för största delen av världens textilindustri räknas idag till den fjärde största vattenanvändaren. Klimatförändringar, tryck från befolkningstillväxt och koncentrerad användning i stadigt växande städer, utsätter också vattenresursen för ett ökande tryck. De flesta länder har dessutom börjat skärpa lagstiftningen som reglerar industrins vattenförbruk och föroreningar.

Read more
Projekt

SWAR-projektet

Nyheter + Projekt

Pressrelease: Sweden Textile Water Initiative

Riktlinjer

Stockholm Textile Water Initiative började med att skapa gemensamma riktlinjer. Detta byggde på antagandet att sådana riktlinjer behövs för att göra verklig förändring möjlig. Våra riktlinjer förser leverantörer med klara instruktioner för hur de kan arbeta för ökad vatteneffektivitet, förebygga vattenföroreningar och hantera avloppsvatten i produktionskedjorna. Riktlinjerna finns tillgängliga på engelska och kinesiska. Läs på “Riktlinjer” för att få reda på mer.

    string(0) ""
  • RT @FashionforGood "Transitioning the industry from a linear model to ‘circular’, where textile raw materials are recycled indefinitel… https://t.co/XmXixmzMSL

  • We help #factories not only save #water but #energy as well in the #textile production process. In #China we work w… https://t.co/5mx5q2pNDl

  • #Knowledge sharing helps #factories improve their #sustainability. We just had a workshop in #Bangladesh where thre… https://t.co/hMv7PzN3uK

  • Zero Liquid Discharge systems employ the most advanced #wastewater #treatment #technologies to purify and #recycle… https://t.co/WxmUimgzAU

  • Change starts with people. STWI organizes awareness sessions for #textile factory workers, to raise their awareness… https://t.co/t9zJVor0oy