Samarbete för hållbarhet

Sötvatten är en dyrbar resurs på vår planet. I Sweden Textile Water Initiative arbetar företag tillsammans för att minska vattenförbrukningen i produktionskedjorna i textil- och läderindustrierna.

Blogg

Vattnets roll för hållbara värdekedjor i textilbranschen

Textilindustrin är en av världens största industrier, den representerar ofta brytpunkten mellan jordbrukssamhälle och en industriell ekonomi. Det är en industri som bygger på relativt stor och billig arbetskraft och som kräver stora kvantiteter vatten i tillverkningsprocessen. De asiatiska länder som står för största delen av världens textilindustri räknas idag till den fjärde största vattenanvändaren. Klimatförändringar, tryck från befolkningstillväxt och koncentrerad användning i stadigt växande städer, utsätter också vattenresursen för ett ökande tryck. De flesta länder har dessutom börjat skärpa lagstiftningen som reglerar industrins vattenförbruk och föroreningar.

Read more
Projekt

SWAR-projektet

Nyheter + Projekt

Pressrelease: Sweden Textile Water Initiative

Riktlinjer

Stockholm Textile Water Initiative började med att skapa gemensamma riktlinjer. Detta byggde på antagandet att sådana riktlinjer behövs för att göra verklig förändring möjlig. Våra riktlinjer förser leverantörer med klara instruktioner för hur de kan arbeta för ökad vatteneffektivitet, förebygga vattenföroreningar och hantera avloppsvatten i produktionskedjorna. Riktlinjerna finns tillgängliga på engelska och kinesiska. Läs på “Riktlinjer” för att få reda på mer.

    string(0) ""
  • "W/ #consumer power pushing #brands re: #sustainability we can see a mindshift & doing things in new ways" Elin Lar… https://t.co/Uk2pyXfnxC

  • Interviewing @paulineSgunner from Swedish Fashion Council on #sustainability in #textiles. Stay tuned! https://t.co/MUbsLAbuF9

  • RT @siwi_water Tomorrow's the last day for submitting your nomination! (Sep 18, 23:59 CET) Ensure your #WaterWomen are represented… https://t.co/HadgOP6Mpd

  • RT @deanmuruven09 Great infographic on the @hm & @WWF water stewardship journey being shared at #WWWeek 🌎💧 https://t.co/vZhLAyqMX7

  • #DYK it takes 8547 litres of #water 2 make 1 pair of leather shoes? Read how we help leather companies save water a… https://t.co/4f4LazJRBR